024-3341-1385 :تماس با ما
نرم افزارهای کاربردی

slider

نرم افزارهای حساب داری گروه آدرین؛ حسابداری به شیوه جدید

slider

مدیریت نوین کسب و کار با نرم افزارهای مدیریتی گروه آدرین

مشتریان ما

نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای کاربردی

ایده پردازی، طراحی و تولید برنامه های کاربردی ویندوز
نرم افزارهای کاربردی

مدتی است ایده تولید نرم افزاری کاربردی فکر شما را مشغول کرده است و یا در کار خود احساس نیاز به برنامه کاربردی می کنید، اما نه وقت اجرای ایده های خود را دارید و نه تخصص این کار را، گروه آدرین با بهره گیری از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و تیم تخصصی طراحی و تولید برنامه های کاربردی می تواند بر روی ایده های نرم افزاری شما سرمایه گذاری کرده و با تولید ابزاری کاربردی و قوی علاوه بر رفع نیاز شما بر روی تجاری سازی و فروش ایده شما همکاری داشته باشد.

تماس با واحد نرم افزارهای کاربردی


021-4467-4917

024-3341-1385

SMS

300099003015

0910-960-6978